����� ������ 077  »  חינוך והשכלה  »  מכללות ואוניבריסטאות  » בדק הנדסה ובטיחות

בדק הנדסה ובטיחות


���� ����: ממונה בטיחות, ייעוץ ומתן חחות דעת הנדסיות מקצועיות ומשפטיות למפעלים מוסדות ועורכי דין.
ייעוץ ברישוי עסקים.
הדרכות בטיחות ועזרה ראשונה
�����: 077-5301538
���: 03-7256343
�����: בפריסה ארצית
���: http://BEDEK.CO.IL

����� ������ 077 ©