����� ������ 077  »  כספים והשקעות  »  ייעוץ עסקי  » ALECON - יעוץ עסקי, כלכלי, פיננסי

ALECON - יעוץ עסקי, כלכלי, פיננסי


���� ����: חברת ALECON עוסקת במגוון תחומי פעילות בנושאים כלכליים ועסקיים: ניתוח כדאיות פרויקטים, הכנת תוכנית עסקית לצרכי השקעה וגיוס-הון, ליווי עסקי של חברות בארץ ובחו"ל, הצגת חברות ישראליות בתערוכות, איתור משקיעים ושירותי מימון. פרטים באתר.
�����: 077-4327034
���:
�����: Jerusalem
���: http://www.alecon.co.il

����� ������ 077 ©