����� ������ 077  »  תיירות ונופש  »  סוכנות נסיעות  » מדיה טורס גרופ בע"מ

מדיה טורס גרופ בע"מ


���� ����: חברת טיולים שמספקת חבילות נופש בארץ ובעולם.

בתוך חברה קיימת חברת טיולים רומנית ( בראשה ישראלי ) הרשומה כחוק ברומניה .
שמהווה אחת מזרועותיה של החברה אשר מעניק בטחון ללקוח ומתן מענה מיידי שלא דוגמת
חברות אחרות .

טיולי הדגל :

רומניה : טיול
�����: 077-6420479
���: 077-6420479
�����: חיפה הנביאים 20
���: http://

����� ������ 077 ©