����� ������ 077  »  מחשבים ואינטרנט  »  ייעוץ והדרכה  » אבי וייס פתרונות תקשורת

אבי וייס פתרונות תקשורת


���� ����: ייעוץ תקשורת אסטרטגי מקומי ובינלאומי, ניתוח טכנולוגיות חדישות, שינויים בשוק התקשורת, מהלכים רגולטוריים, מדיניות ותכניות עסקיות בתחום התקשורת לארגונים, עסקים וחברות הזנק.
�����: 077-4905001
���: 077-4905001
�����: קריית גרשון טץ 213, נהרייה 22449
���: http://

����� ������ 077 ©